Què és ChatGPT, com fer-lo servir i alguns exemples